REGESA

Servicios

Buscador

FechaOrdenar por fecha NombreOrdenar por nombre ImporteOrdenar por importe EstadoOrdenar por tipos alfabéticamente
11/06/2012 LIC-000124: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA DELS VUIT EDIFICIS D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PROMOGUTS PER REGESA SITUATS AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. 963.500,00 € Adjudicada
24/05/2011 LIC-000122: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA DELS IMMOBLES SITUATS DINS L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR EN EL SECTOR PREESTABLERT DE REMODELACIÓ DELS HABITATGES DE LA TRINITAT NOVA DE BARCELONA. 70.000,00 € Adjudicada
25/05/2010 LIC-000109: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA MODALITAT D’ASSEGURANÇA DE GARANTIA DECENNAL I IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES I FAÇANES DE L’EDIFICI A CONSTRUIR EN LA PARCEL·LA SITUADA AL PASSEIG TORRAS I BAGES, NÚM. 139 DE BARCELONA (CASERNES UH5). 10.779.363,99 € Adjudicada
18/05/2010 LIC-000110: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA MODALITAT D’ASSEGURANÇA DE GARANTIA DECENNAL I IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES I FAÇANES DE L’EDIFICI A CONSTRUIR EN LA PARCEL·LA SITUADA AL PASSEIG TORRAS I BAGES, NÚM. 137 CANTONADA AMB EL CARRER VÍCTOR COLOMER, NÚM. 11 DE BARCELONA (CASERNES UH3). 12.051.265,47 € Adjudicada
10/02/2010 LIC-000111: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA MODALITAT D´ASSEGURANÇA DE GARANTIA DECENNAL I IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES I FAÇANES DE L´EDIFICI A CONSTRUIR EN LA PARCEL·LA SITUADA A L´AVINGUDA ESCOLAPI CÀNCER, NÚM. 1-5 // CARRER CASTELLDEFELS, NÚM 1-5 (TORRE BARÓ ILLA C). 11.150.982,98 € Adjudicada
21/07/2008 LIC-000108: CONCURS PER A PER A LA SELECCIÓ D´EQUIPS PER A DUR A TERME LA DIRECCIÓ INTEGRADA DELS PROJECTES EXECUTIUS I DE L´OBRA I LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´EDIFICIS D´HABITATGES, LOCALS, APARCAMENTS I EQUIPAMENTS. 0,00 € Adjudicada
LIC-000112: CONCURS PER A LA SELECCIÓ D’EQUIPS REDACTORS DE PROJECTES CONSTRUCTIUS I DIRECTORS FACULTATIUS D’OBRES D’APARCAMENTS, URBANITZACIÓ DE SUPERFÍCIE I EQUIPAMENTS I LOCALS VINCULATS A LES ESMENTADES OBRES. 0,00 € Adjudicada