REGESA

Obres

LIC-000088: CONCURS PER A LA LICITACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN CONJUNT D’EQUIPAMENTS INTEGRAT PER UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, UNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN, UN CASAL DE JOVES, UN APARCAMENT SUBTERRANI I EL MERCAT MUNICIPAL I SUPERFÍCIE COMERCIAL ASSOCIADA, EN L’ÀMBIT DE L’ILLA DEL MERCAT DEL GUINARDÓ, DE BARCELONA.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
14/07/2010
Data límit:
14/09/2010 (12:00 h)
Obertura pliques:
14/09/2010 (14:00 h)
Adjudicació:
26/01/2010
Import base licitació:
16.387.206,25 €
Import adjudicació:
1.106.477,37 €
Adjudicatari:
COPCISA

‹ Tornar