REGESA

Àrees de negoci

 • Habitatges

  Habitatges

  Promoció pública d’habitatges protegits, per a afectats urbanístics i per a incrementar el parc net d’habitatges, de venda i lloguer, en l’àmbit territorial del Barcelonès i de manera puntual per conveni amb d’altres municipis de fora de l’àmbit.

  › Veure llista

 • Equipaments

  Equipaments

  Construcció d’escoles bressol, escoles, centres de salut públics, centres cívics, etc., en els barris que necessiten millores o ampliació de les instal·lacions locals o serveis públics. Projectes dirigides a satisfer les necessitats i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

  › Veure llista

 • Obra civil

  Obra civil

  Obres d'urbanització en els municipis que generen espais públics de qualitat: places públiques, parcs infantils, carrers, zones de vianants i d’esbarjo, entre moltes altres. En definitiva, projectes d'iniciativa pública en el territori que reverteixen en benefici de les ciutats.

  › Veure llista

 • Aparcaments

  Aparcaments

  Promoció d’aparcaments en les fórmules de venda, concessió i lloguer. Xarxa pròpia d’aparcaments de rotació, en la que s’inclou un Park & Ride de camions i autocaravanes a Barcelona.

  › Veure llista

 • Gestió urbana

  Gestió urbana

  Execució d’accions globals en el territori per a la dotació de sòl per a equipaments i serveis, i promoció d’habitatge.

  › Veure llista

 • Rehabilitació

  Rehabilitació

  Projectes de rehabilitació d’edificis d’habitatge. Gestió i assistència als particulars per a la rehabilitació de patologies estructurals dels seus habitatges.

  › Veure llista