REGESA

Presentació

El grup REGESA és l’instrument de gestió del Consell Comarcal del Barcelonès llur objectiu principal és millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes, contribuint al desenvolupament de les ciutats, tot aportant el seu coneixement i especialització en l’exercici dels diferents projectes que duu a terme als municipis del seu àmbit d’actuació: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet; i a d’altres municipis amb els que s’arriba a acords.


Entenent l’urbanisme com una peça clau en la política d’igualtat d’oportunitats de les ciutats, el grup REGESA desenvolupa diverses i complexes activitats amb la finalitat de generar benefici social. Gestiona i consolida polítiques d’habitatge, planificació urbanística, desenvolupament urbà i infrastructures per a la mobilitat a través de sis àrees de negoci: Habitatges, Equipaments, Obra civil, Aparcaments, Gestió urbana i Rehabilitació.


Fer PROJECTES QUE FAN CIUTAT és, per tant, la raó de ser del grup REGESA, una tasca complexa que es fa possible gràcies al compromís, la qualitat humana i professional de les persones que hi treballen.

REGESA

REGESA centra les seves actuacions, des de 1984, en el camp de l’habitatge públic en totes les seves modalitats, la renovació urbana i el desenvolupament de les polítiques urbanístiques.

› Accedir

Regesa Aparcaments i Serveis

REGESA APARCAMENTS I SERVEIS desenvolupa la seva activitat en diferents àmbits del sector de l’aparcament i de la dotació d’equipament urbà de qualitat des de l’any 2001.

› Accedir