REGESA

Habitatge

REGESA promou habitatge públic en estreta col·laboració amb les polítiques d’habitatge dels ajuntaments de la comarca del Barcelonès i  de la Generalitat de Catalunya.


Les nostres promocions d’habitatge s’adrecen a tots els col·lectius (afectats urbanístics, joves, gent gran, col·lectius amb mobilitat reduïda, etc.) amb l’objectiu de cobrir les necessitats que té la societat a l’hora de disposar d’habitatge a preus assequibles en les diverses tipologies (lloguer, compra, dret de superfície, etc.). En aquest sentit, promovem habitatges adaptats i accessibles, dissenyats per a les persones, que siguin funcionals i que cobreixin les necessitats específiques dels diferents col·lectius.


Cerquem contínuament fórmules innovadores que contribueixin, a més de promoure i rehabilitar habitatges, a introduir-hi millores tècniques i arquitectòniques permanentment; tot incorporant mecanismes que garanteixin el respecte al medi ambient, que siguin sostenibles energèticament, i que contribueixin a l’estalvi, energètic i de les famílies.


Els ciutadans poden optar a un habitatge públic, dels que actualment promou REGESA,  a través dels canals i tràmits que cada administració local determina i que es poden consultar a través dels enllaços següents:


Totes les nostres promocions d’habitatge estan sotmeses a la regulació i normatives públiques d’habitatge aprovades tant a nivell estatal pel Ministerio de Fomento com a nivell autonòmic per la Generalitat de Catalunya, les quals podeu consultar a continuació: