REGESA

Obres

LIC-000099: CONCURS PÚBLIC PER A PER A LA LICITACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 36 HABITATGES, 3 LOCALS I 50 PLACES D’APARCAMENT, SITUAT AL CARRER REINA AMALIA, 38-38B DE BARCELONA.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Procediment:
Harmonitzat
Data anunci:
08/07/2010
Data límit:
07/09/2010 (12:00 h)
Obertura pliques:
07/09/2010 (12:00 h)
Import base licitació:
5.488.481,07 €
Import adjudicació:
4.444.059,96 €
Adjudicatari:
TEYCO SL

Continguts relacionats

Projectes

‹ Tornar