REGESA

Obres

LIC-000100: CONCURS PÚBLIC PER A PER A LA LICITACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 32 HABITATGES, 2 LOCALS I 33 PLACES D’APARCAMENTS SITUAT AL CARRER SANT FELIU DE CODINES, NÚM. 3, I UN APARCAMENT SUBTERRANI DE 176 PLACES SITUAT A LA PLAÇA DELS EUCALIPTUS, DEL BARRI DE TORRE BARÓ, DE BARCELONA.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Procediment:
Harmonitzat
Data anunci:
06/07/2010
Data límit:
02/09/2010 (12:00 h)
Obertura pliques:
02/09/2010 (14:00 h)
Adjudicació:
15/11/2010
Import base licitació:
4.028.452,62 €
Import adjudicació:
3.354.816,16 €
Adjudicatari:
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES

Continguts relacionats

Projectes

‹ Tornar