REGESA

Obres

LIC-000104: CONCURS PER A LA LICITACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES I 2 LOCALS, SITUAT AL CARRER GINEBRA, NÚMERO 19 DE BARCELONA.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
02/03/2011
Data límit:
06/04/2011 (12:00 h)
Obertura pliques:
07/04/2011 (14:00 h)
Import base licitació:
960.443,92 €
Import adjudicació:
777.863,53 €
Adjudicatari:
EMCOFA S.A.U

Continguts relacionats

Projectes

‹ Tornar