REGESA

Serveis

LIC-000108: CONCURS PER A PER A LA SELECCIÓ D´EQUIPS PER A DUR A TERME LA DIRECCIÓ INTEGRADA DELS PROJECTES EXECUTIUS I DE L´OBRA I LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´EDIFICIS D´HABITATGES, LOCALS, APARCAMENTS I EQUIPAMENTS.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Serveis
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
21/07/2008
Data límit:
18/09/2008 (12:00 h)
Obertura pliques:
18/09/2008 (14:00 h)

‹ Tornar