REGESA

Serveis

LIC-000112: CONCURS PER A LA SELECCIÓ D’EQUIPS REDACTORS DE PROJECTES CONSTRUCTIUS I DIRECTORS FACULTATIUS D’OBRES D’APARCAMENTS, URBANITZACIÓ DE SUPERFÍCIE I EQUIPAMENTS I LOCALS VINCULATS A LES ESMENTADES OBRES.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Serveis
Procediment:
No harmonitzat
Adjudicatari:
Consultar doc. PDF

‹ Tornar