REGESA

Serveis

LIC-000122: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA DELS IMMOBLES SITUATS DINS L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR EN EL SECTOR PREESTABLERT DE REMODELACIÓ DELS HABITATGES DE LA TRINITAT NOVA DE BARCELONA.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Serveis
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
24/05/2011
Data límit:
14/06/2011 (12:00 h)
Obertura pliques:
14/06/2011 (14:00 h)
Import base licitació:
70.000,00 €
Adjudicatari:
FORTIUS S. XXL, S.L.

‹ Tornar