REGESA

Subministraments

LIC-000123: CONCURS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN SISTEMA CENTRALITZAT DE PRODUCCIÓ DE FRED, CALOR I AIGUA CALENTA SANITÀRIA I ELECTRICITAT DE SOCORS AL COMPLEX D’EQUIPAMENTS DE L’ILLA DEL MERCAT DEL GUINARDÓ DE BARCELONA

Estat:
Deserta
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Subministraments
Procediment:
Harmonitzat
Data anunci:
03/06/2011
Data límit:
25/07/2011 (12:00 h)
Obertura pliques:
15/09/2011 (14:00 h)
Adjudicació:
15/02/2012
Import base licitació:
1.806.014,97 €

‹ Tornar