REGESA

Serveis

LIC-000124: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA DELS VUIT EDIFICIS D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PROMOGUTS PER REGESA SITUATS AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Serveis
Procediment:
Harmonitzat
Data anunci:
11/06/2012
Data límit:
04/09/2012 (13:00 h)
Obertura pliques:
13/09/2012 (13:00 h)
Import base licitació:
963.500,00 €

‹ Tornar