REGESA

Altres

CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE TRANSMISSIÓ DEL DRET REAL D’APROFITAMENT PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ PARCIAL DE L’APARCAMENT PÚBLIC SITUAT A LA PLAÇA WAGNER DE LA CIUTAT DE BARCELONA

REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, SA

Estat:
Deserta
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
21/02/2018
Data límit:
09/04/2018 (11:00 h)
Obertura pliques:
18/04/2018 (13:00 h)
Import base licitació:
6.950.000,00 €

‹ Tornar