REGESA

Obres

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC DE LES EDIFICACIONS SITUADES A LES FINQUES INCLOSES AL POLÍGON D’ACTUACIÓ ÚNIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ENTRE ELS CARRERS POMPEU FABRA, DE LES PANES I SANT FELIU

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
06/03/2018
Data límit:
04/04/2018 (12:00 h)
Obertura pliques:
17/04/2018 (12:00 h)
Import base licitació:
50.982,54 €
Adjudicatari:
OBRES I SERVEIS ROIG, SA

‹ Tornar