REGESA

Altres

CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE TRANSMISSIÓ DELS DRETS REALS D’APROFITAMENT PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ PARCIAL DE L’APARCAMENT PÚBLIC SITUAT A LA PLAÇA WAGNER I D’UNA QUOTA INDIVISA DELS DRETS DIMANANTS DE LA CONCESSIÓ DE L’APARCAMENT DEL MERCAT DE LA MERCČ

Esmena, aclariment i modificació del Plec de Condicions de data 09/04/2019. Podeu revisar les "consultes plantejades en el procediment" en el document del mateix nom que es troba entre els documents d’aquesta licitació

Estat:
En curs
Empresa:
Regesa Aparcaments i Serveis
Segmentació:
Altres
Procediment:
Harmonitzat
Data anunci:
12/03/2019
Data límit:
23/04/2019 (12:00 h)
Obertura pliques:
07/05/2019 (12:00 h)
Import base licitació:
6.716.769,00 €

‹ Tornar