REGESA

Altres

CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE TRANSMISSIÓ DELS DRETS REALS D’APROFITAMENT PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ PARCIAL DE L’APARCAMENT PÚBLIC SITUAT A LA PLAÇA WAGNER I D’UNA QUOTA INDIVISA DELS DRETS DIMANANTS DE LA CONCESSIÓ DE L’APARCAMENT DEL MERCAT DE LA MERCÈ

CONVOCATÒRIA a l’Acte públic per a l’obertura del Sobre número 3 que tindrà lloc el proper dia 6 de juny de 2019 a les 12h a les oficines de REGESA, carrer Tàpies, 4 de Barcelona

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa Aparcaments i Serveis
Segmentació:
Altres
Procediment:
Harmonitzat
Data anunci:
12/03/2019
Data límit:
23/04/2019 (12:00 h)
Obertura pliques:
07/05/2019 (12:00 h)
Import base licitació:
6.716.769,00 €
Adjudicatari:
INDIGO INFRA ESPAÑA, SA

‹ Tornar