REGESA

Altres

LIC-000135: LICITACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DEL DRET REAL D’APROFITAMENT PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’APARCAMENT SITUAT EN EL COMPLEX INMOBILIARI DEL MERCAT DEL GUINARDÓ DE BARCELONA

Estat:
Deserta
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
31/07/2014
Data límit:
21/10/2014 (11:00 h)
Obertura pliques:
22/10/2014 (13:00 h)
Import base licitació:
2.923.690,00 €

‹ Tornar