REGESA

Altres

LIC-000120: CONCURS PER A LA LICITACIÓ PÚBLICA DEL CONTRACTE PER A LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DEL DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LES FINQUES DEL CARRER PUJADES, 292-312 DE BARCELONA

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
13/04/2011
Data límit:
01/06/2011 (12:00 h)
Obertura pliques:
02/06/2011 (13:00 h)
Import base licitació:
10.200.000,00 €

Continguts relacionats

Projectes

‹ Tornar