REGESA

Altres

LIC-000128: CONCURS PÚBLIC PER A LA VENDA DE LES PARCEL·LES SITUADES A L’AVINGUDA CATALUNYA, 1-9 i 11-15 i CARRER GOYA, 22 DE BADALONA

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
31/03/2014
Data límit:
30/04/2014 (12:00 h)
Obertura pliques:
30/04/2014
Import base licitació:
5.363.000,00 €
Adjudicatari:
INMOGLACIAR CATALUNYA, SL

‹ Tornar