REGESA

Altres

LIC-000136: CONCURS PÚBLIC PER A LA TRANSMISSIÓ A TÍTOL DE COMPRAVENTA DE LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER GINEBRA, 19-21 DE BARCELONA

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
27/05/2015
Data límit:
07/07/2015 (12:00 h)
Obertura pliques:
08/07/2015 (13:00 h)
Import base licitació:
950.000,00 €
Adjudicatari:
BALEC PROJECTES IMMOBILIARIS, SL

‹ Tornar