REGESA

Cultura i valors

A REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS tenim una cultura orientada a la vocació de servei públic i a generar valor afegit a les ciutats. Portem a terme la nostra gestió amb actitud responsable, sempre d'una manera propera, immediata i atenta a les necessitats dels municipis i de la ciutadania.


Som una organització oberta i participativa amb esperit àgil, innovador i eficient, que integra en totes les seves actuacions, com a principals factors, valors com la qualitat, recerca de noves fórmules, innovació i compromís.


Contribuïm al disseny i planificació de les ciutats, a l'obtenció de sòl i al treball urbanitzador, amb actuacions integrals i integradores, dirigides a evitar l'exclusió i desequilibris socials.


Entenem l'habitatge com un element bàsic per a la cohesió social, per això promovem habitatge públic de qualitat per a diferents col·lectius amb l'objectiu de cobrir les necessitats que té la societat de disposar d'habitatge a preus assequibles.


Incorporem a cadascuna de les nostres actuacions millores tècniques i arquitectòniques permanentment, així com mecanismes que garanteixin el respecte al medi ambient, que siguin energèticament sostenibles, i que contribueixin a l'estalvi, energètic i de les famílies.


Actuem de forma rigorosa i àgil en el desenvolupament dels encàrrecs professionals que executem, amb criteris de transparència i d'eficiència econòmica en la gestió.


Aquest és el nostre compromís.