REGESA

Altres

LIC-000113: CONCURS PÚBLIC PER A LA VENDA DE LES PARCEL·LES “RESULTANT 17 DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON A-1 DEL PORT DE BADALONA” I “RESULTANT 13 DEL SECTOR LA CATALANA A SANT ADRIÀ DE BESÒS”.

Estat:
Deserta
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
23/07/2009
Data límit:
28/09/2009 (12:00 h)
Obertura pliques:
30/09/2011 (13:00 h)
Import base licitació:
19.794.300,50 €

‹ Tornar