REGESA

Altres

LIC-000125:LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DELS DRETS DE SUPERFÍCIE DE LES FINQUES MUNICIPALS SITUADES A BARCELONA I EN VIRTUT DE LES QUALS S’HAN CONSTRUÏT ELS HABITATGES I APARCAMENTS SITUATS A TRAVESSERA DE LES CORTS, 86 BIS – 94, CARRERS SAGRERA, 77-70, MANEL SANCHO, 15-17 I PASSEIG D’URRUTIA, 13-37

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
21/02/2013
Data límit:
13/03/2012 (12:00 h)
Import base licitació:
11.385.000,00 €

‹ Tornar